delikli köşe profili 2700 alçıpan

alçıpan yapılan mahallerde köşe detaylar kullanılmaktadır.